Newsletter I október 2023

Aj v tomto mesiaci Vám v prehľadnom  PDF  dokumente prinášame prehľad noviniek z oblasti legislatívy a právnych vzťahov, ktoré nás v uplynulom období zaujali najviac.

Tento mesiac sme sa zamerali na štyri vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, upravujúce napríklad výkon rozhodnutia vo veciach maloletých, činnosť notárov ako registrátorov obchodných spoločností a na to nadväzujúcu notársku odmenu.

Činili sa aj správne orgány. Zaujala historicky najvyššia pokuta ÚOOÚ ČR za spam a tiež praktické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie SR.

>> Newsletter 10/23 PDF <<