Rozhodnutie Ústavného súdu SR o G-komponente

V uplynulých dňoch priniesli viaceré médiá informáciu o tom, ako Ústavný súd SR svojou rozhodovacou praxou popiera svoje predchádzajúce rozhodnutia. Aby sme boli konkrétnejší, ide o spor tzv. G-komponentu, ktorý sa na Ústavnom súde SR vyriešil Nálezom sp. zn.: III. ÚS 257/2020 zo dňa 14.12.2021 v prospech prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Výrobcovia elektrickej energie, ktorí sa vo veľkom počte domáhali svojich domnelých práv sú týmto Nálezom zaskočení. Naša advokátska kancelária, ktorá úspešne zastupovala v predmetnej veci prevádzkovateľa distribučnej sústavy však považuje nález III. ÚS 257/2020 za ďalšie významné rozhodnutie zo série rozhodnutí, ktoré potvrdzuje neopodstatnenosť a nedôvodnosť žalôb podaných výrobcami elektrickej energie. Ústavný súd SR našiel prienik s právnym názorom Najvyššieho súdu SR, ktorý svoj postoj ku tzv. G-komponentu už jednotne a opakovane vyjadril vo viacerých uzneseniach. Nález III. ÚS 257/2020 preto rozhodne nie je možné považovať za arbitrárny.

Najdôležitejšie otázky k tejto téme pre Hospodárske noviny zodpovedala Martina Filipová, advokátka a manažujúca partnerka našej advokátskej kancelárie. Prečítať si ho môžete na tomto odkaze.