Žiadosť o zamedzenie prístupu širokej verejnosti k osobným údajom KÚV v RPVS

Naša advokátska kancelária pripravila vzor žiadosti o zamedzenie prístupu širokej verejnosti k osobným údajom KÚV v RPVS.  Žiadosť vychádza z nedávneho rozsudku Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-37/20 a C-601/20 zo dňa 22.novembra 2022, ktorý je dostupný napríklad TU. Vzorovú žiadosť si môžete stiahnuť TU.

Dovoľujeme si vás však upozorniť, že úspech vo veci závisí od jej právneho posúdenia Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako správcom informačného systému RPVS, preto ho nemôžeme garantovať.

V prípade, ak v súvislosti s podaním žiadosti máte otázky alebo potrebujete pri jej podaní usmerniť, môžete nás kontaktovať e-mailom na: office-sk@boomandsmart.com