Disclaimer

Naša advokátska kancelária Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG kladie vysoký dôraz na informačnú bezpečnosť, vrátane bezpečného prístupu užívateľov k svojej webstránke a jej bezpečného prehliadania. Ani s vynaložením maximálne odbornej starostlivosti však nemožno vylúčiť prípadné technické chyby, či vírusové alebo hackerské útoky, ktoré môžu poškodiť webstránku alebo jej časti. Napríklad jednotlivé dokumenty sprístupnené na stiahnutie. 

Naša advokátska kancelária preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prehliadania jej webu, ani za škody, ktoré môžu vzniknúť prehliadaním webstránok tretích strán, na ktoré naša stránka odkazuje prostredníctvom hyperlinkov či iných odkazov. 

Vyhradzujeme si tiež právo obsah webstránky kedykoľvek meniť, pričom informácie na nej zverejnené sú výlučne všeobecného charakteru a nepredstavujú žiadnu konkrétnu ponuku ani právnu službu.

Menu