JUDr. Ivana Siegl

Advokátka

Ivana už počas svojho štúdia na právnickej fakulte získavala viaceré pracovné skúsenosti, a to stážou na exekútorskom úrade v Banskej Bystrici. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Mateja Bela v roku 2017 pôsobila ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde v Banskej Bystrici na pracovisku exekučného a upomínacieho konania, kde rozšírila svoje pracovné skúsenosti v oblasti exekučného práva.

Od decembra 2017 je Ivana členkou tímu advokátskej kancelárie AKMG, v ktorej aj po rebrandingu na BOOM & SMART pôsobí na pozícii advokátskej koncipientky. V novembri 2023 úspešne absolvovala advokátske skúšky.

Vo svojej praxi sa Ivana zameriava predovšetkým na občianske právo, obchodné právo, správne právo a exekučné právo. Ivana sa špecializuje aj na právo obchodných spoločností a transakčné poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií so zameraním na prináležiace due dilligence a vypracovávanie zmlúv z oblasti obchodného práva. Ivana sa zároveň venuje sporovej agende a legislatíve v oblasti energetiky a zodpovednosti za škodu, v ktorých získava komplexné vedomosti.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím