JUDr. Radim Kochan, PhD.

Právnik

Radim získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica v roku 2008. Po ukončení štúdia pracoval ako právnik v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., kde od roku 2010 do roku 2018 pôsobil na pozícii vedúceho personálneho odboru. Počas tohto obdobia sa okrem riadenia členov svojho tímu zameriaval na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, metodické usmerňovanie jednotlivých organizačných útvarov a vybraných dcérskych spoločností. Od roku 2013 vykonával funkciu zodpovednej osoby pre oblasť ochrany osobných údajov.

Radim v roku 2014 ukončil externé doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore Pracovné právo. Teoretické odborné znalosti postupne nadobúdané počas štúdia tak mohol premietnuť priamo do praxe.

Radim sa v novembri 2018 stal členom tímu advokátskej kancelárie AKMG, v ktorej aj po rebrandingu na BOOM & SMART pôsobí na pozícii právnika so špecializáciou na pracovné právo a ochranu osobných údajov. Venuje sa príprave dokumentácie upravujúcej tak individuálne, ako aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pre korporátnych klientov pripravuje interné dokumenty a smernice a prostredníctvom svojich analýz a stanovísk navrhuje riešenia s dôrazom na predchádzanie sporom. Vďaka svojej dlhoročnej špecializácii získal Radim bohaté praktické skúsenosti a stal sa expertom pre oblasť ochrany osobných údajov.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím