JUDr. Diana Nikoliny

Advokátsky koncipient

Diana počas štúdia nadobudla pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach vrátane práce právnej asistentky v medzinárodnej advokátskej kancelárii a stáže na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Po ukončení štúdia v roku 2022 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Diana nastúpila do BOOM & SMART, kde pokračuje v pôsobení ako koncipientka zapísaná do zoznamu koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2026 plánuje absolvovať advokátske skúšky.

Vo svojej praxi sa Diana zameriava na obchodné právo, obchodné transakcie, M&A, občianske právo, insolvenčné konania, pracovnoprávne vzťahy a správne právo.

Hovorí slovensky, anglicky a francúzsky.

Pozrite si
Náš tím