JUDr. Andrej Vilhan

Advokát

Andrej získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica v roku 2009. Od februára 2010 až do júna 2013 bol zapísaný v zozname advokátskych koncipientov SAK, v rámci čoho si osvojil nielen sporovú a nesporovú agendu advokátskej kancelárie, ale aktívne participoval na činnosti správcu konkurznej podstaty pri administrovaní konkurzov a príprave reštrukturalizačných posudkov.

V apríli 2013 absolvoval advokátske skúšky s vyznamenaním a od júla 2013 je zapísaný v zozname advokátov SAK. V úvodných rokoch pôsobenia v Banskej Bystrici sa zameriaval na oblasť súkromného práva, kde v rámci sporovej agendy zastupoval klientov pri uplatňovaní svojich nárokov na súde.

Rok 2016 bol pre Andreja dôležitým časovým míľnikom, pretože pohodlie menšieho mesta a malej kancelárie vymenil za ruch veľkomesta a členstvo v stredne veľkej advokátskej kancelárii. V pozícii pridruženého advokáta naďalej pôsobil v sporovej agende, v rámci čoho sa stal senior advokátom litigačného oddelenia klientov. Okrem toho však začal participovať na akvizičných projektoch, v rámci čoho sa podieľal na niekoľkých transakciách majetku (asset deal) či účastníctva v spoločnostiach (share deal).

Kolektív advokátskej kancelárie AKMG rozšíril v septembri 2019 pred rebrandingom na BOOM & SMART, kde sa hneď v úvode podieľal na majetkovej transakcii pre zahraničného klienta. V akvizičnom zameraní pokračuje aj naďalej.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím