Newsletter I september 2023

Aj v tomto mesiaci Vám v prehľadnom  PDF  dokumente prinášame prehľad noviniek z oblasti legislatívy a právnych vzťahov, ktoré nás v uplynulom období zaujali najviac.

Opätovne sme sa obzreli k ostatnej júnovej schôdzi Národnej rady SR a k vybraným zákonom, ktoré od 1. októbra 2023 nadobudli účinnosť.

Zmeny sa dotkli napríklad zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo uplatňovania niektorých opatrení nadväzujúcich na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19.

Priblížime Vám tiež aktuálne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý  sa zaoberal podmienkami odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

>> Newsletter 09/23 PDF <<