Ako ochrániť svoj majetok podľa lichtenštajnského práva

Vlastníctvo zaväzuje. A každý zodpovedný vlastník sa zamýšľa nad úrovňou a kvalitou právnej ochrany svojho majetku.

Záujem vlastníka bezpečne, dlhodobo a s vysokou mierou právnej ochrany za súčasnej minimalizácie globálnych rizík spravovať a zveľaďovať svoj majetok pre budúcnosť a potreby nasledujúcich generácií je legitímnou požiadavkou vychádzajúcou z podstaty vlastníctva.

Ako túto požiadavku naplniť podľa litery lichtenštajnského práva sme zodpovedali v článku pre týždenník TREND, ktorý je pre vás dostupný na tomto odkaze.