Ochrana osobných údajov zamestnancov z pohľadu HR

Praktické príklady a tipy pre spracúvanie osobných údajov zamestnávateľmi

Na oddelenia ľudských zdrojov sú vo všeobecnosti kladné veľké nároky. Zvlášť väčšie spoločnosti využívajú na implementáciu nových projektov a zavádzanie nových procesov práve HR oddelenia. V našom článku sme sa preto rozhodli zodpovedať niektoré praktické otázky, ktoré ešte aj dnes vyvolávajú v aplikačnej praxi mnohé nejasnosti. Napríklad, ktoré osobné údaje by mala obsahovať pracovná zmluva, či v ktorých prípadoch je možné vyhotovovať fotokópie dokladov.

Pravidlá ochrany osobných údajov neumožňujú spracúvanie údajov za neurčitým (nekonkrétnym) účelom typu „Možno to niekedy budem potrebovať, tak si to prefotím.“ Vždy už v momente začiatku spracúvania osobných údajov musí existovať jasný, konkrétny a určitý účel ich spracúvania.

Náš článok je určený všetkým zamestnávateľom, osobitne však personalistom a zamestnancom oddelení ľudských zdrojov. Dostupný pre vás je na tomto odkaze.