Poplatok za zápis držiteľa vozidla sa od 1. apríla zmení

 

Dňa 17. februára 2023 schválila Národná rada SR zákon o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako súčasť balíka prijatých zmien bola zároveň schválená novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá s účinnosťou od 1. apríla 2023 mení spôsob výpočtu registračného poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla.

Aktuálne platí, že poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel sa určí podľa vzorca RP = Pkw x RV1-n, pričom:

  • RP je výška registračného poplatku,
  • Pkw je sadzba poplatku za zápis vozidla podľa výkonu motora,
  • RV1-n je koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla.

Cenu poplatku za zápis vozidla tak ovplyvňuje jeho výkon (v kW) a koeficient zostatkovej hodnoty určený podľa veku vozidla. Uvedený vzorec výpočtu správneho poplatku sa týka zápisu vozidiel kategórie L, N1 a M1, teda aj osobných vozidiel s najviac 8 sedadlami + vodič.

Od 1. apríla 2023 bude vo vzorci výpočtu poplatku koeficient zostatkovej hodnoty vozidla nahradený novým koeficientom EKV – ekologický koeficient vozidla, ktorý zohľadňuje dátum prvej registrácie vozidla alebo emisnú normu Euro (kritériá prvej registrácie sa zohľadnia len v tom prípade, keď vozidlo nemá pridelenú emisnú normu Euro).

Nový vzorec tak bude nasledovný: RP = Pkw x EKV. Navyše, vozidlá a príslušné ekologické koeficienty sa budú od apríla rozdeľovať podľa toho, aký druh paliva spaľujú, resp. aký pohon využívajú.

Nafta, nafta + HEV (plnohodnotný hybrid)

Najvyšší EKV majú vozidlá s emisnou normou Euro 1 alebo dátumom prvej registrácie od 1.1.1983 do 31.12.1996, a to 1,00. EKV následne klesá až po koeficient 0,30, ktorý sa týka vozidiel s normou Euro 6d-Temp a 6d alebo s dátumom prvej registrácie od 1.9.2019.

Napríklad poplatok za registráciu pri vozidle s výkonom 120 kW a emisnou normou Euro 5 by sa vypočítal súčinom sumy 360,- EUR x EKV 0,6 = 216,- EUR.

Benzín, benzín + HEV, benzín + LPGCNG alebo LPG alebo LNG v kombinácii s iným palivom

Aj v tomto prípade platí, že najvyšší EKV majú vozidlá s normou Euro 1 alebo s dátumom prvej registrácie od 1.7.1992 do 31.12.1995. Najnižší EKV je pri norme Euro 6d-Temp a 6d alebo s dátumom prvej registrácie od 1.9.2017.

Elektrina, kombinácia palivo + PHEV, vodík

Pre túto skupinu vozidiel s uvedeným pohonom platí vždy EKV 0,20. Napríklad pri výkone 120 kW je sadzba poplatku 360,- EUR, ktorá po vynásobení koeficientom 0,20 predstavuje sumu 72,- EUR. Ako je z uvedeného zrejmé, zmena výpočtu poplatku za zápis vozidla sa citeľne dotkne majiteľov „čistých“ elektromobilov, ktorí do 31. marca 2022 zaplatia sa registráciu elektromobilu poplatok 33,- EUR bez zohľadnenia výkonu. Po uvedenom dátume však napríklad za registráciu automobilu s výkonom 165 kW zaplatia poplatok 220,- EUR (1100 EUR x koeficient 0,2).

Pre všetky skupiny pohonu platí, že poplatok za zápis vozidla nemôže byť nikdy nižší, ako 33,- EUR.