JUDr. Veronika Barková

Advokátka

Veronika je advokátka zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Vďaka dlhoročnej právnej praxi získala skúsenosti v oblasti civilného práva, práva obchodných spoločností so zameraním na fúzie a akvizície, ako aj due dilligence. V tejto súvislosti sa orientuje na transakcie s cezhraničným prvkom, predaje podnikov a ich aktív so zameraním na finančné a daňové dopady. Osobitnú pozornosť venuje reguláciám v oblasti kolektívneho investovania a činnosti obchodníkov s cennými papiermi; poskytuje právnu podporu pri analýze dodržiavania pravidiel a požiadaviek Anti-Money-Laundering a určovania konečných užívateľov výhod v zložitých nadnárodných štruktúrach.

Veronika je znalkyňou v odbore právne vzťahy k cudzine, odvetvia medzinárodné právo súkromné a procesné a Európske právo, zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Aktuálne je doktorandkou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v programe medzinárodné právo.

Má za sebou sporovú agendu, aj zahraničnú arbitrážnu prax, právnym problémom však rada predchádza, k čomu jej napomáha zmysel pre detail a logické myslenie. Jej nadnárodná orientácia je zaujímavá najmä pre klientov uvedomujúcich si riziká neznámeho právneho prostredia pri uzatváraní právnych vzťahov s medzinárodným prvkom.

Veronika je od roku 2013 členom tímu AKMG (v súčasnosti BOOM & SMART), je vedúcou jej organizačnej zložky a vedie bratislavskú pobočku kancelárie.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím