JUDr. Matúš Gémeš

Founder | Managing partner

Matúš začal svoju právnickú kariéru po ukončení štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. V roku 2004 bol zapísaný do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a v roku 2007 založil vlastnú advokátsku kanceláriu. V decembri 2015 bol prvým advokátom z krajín V4 zapísaným do zoznamu usadených euroadvokátov vedenom Lichtenštajnskou advokátskou komorou. Od roku 2016 žije v Lichtenštajnskom kniežatstve, kde vykonáva advokátsku prax ako manažujúci partner advokátskej kancelárie BOOM & SMART a napĺňa jej víziu poskytovať butikové právne služby a poradenstvo na medzinárodnej úrovni.

Matúš je cieľavedomý líder s kreatívnou víziou poskytovať klientom inovatívne riešenia pre ich potreby. Spolu so svojim tímom sa zameriava na riešenia v oblasti ochrany a správy súkromného a rodinného majetku,  investičného práva, regulácie subjektov kolektívneho investovania a ich správcov, práva cenných papierov a sekuritizácie aktív. V roku 2017 sa so súhlasom lichtenštajnského Úradu pre dohľad nad finančným trhom stal prezidentom a CEO licencovanej správcovskej spoločnosti Trinity Partners AG.

Hovorí po slovensky, anglicky a nemecky.

Office: Liechtenstein

Pozrite si
Náš tím