Newsletter I november a december 2023

Aj v novom roku Vám v prehľadnom  PDF  dokumente prinášame prehľad noviniek z oblasti legislatívy a právnych vzťahov, ktoré nás v uplynulom období zaujali najviac.

Národná rada už stihla prijať množstvo legislatívnych zmien, pričom sa zamerala najmä na daňovú a sociálnu oblasť. Dôkazom toho je napríklad novela Zákonníka práce, zákona o zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmov a mnohých ďalších.

A na tie najpodstatnejšie zmeny sme sa v tomto čísle Newslettera pozreli detailnejšie.

>> Newsletter 11-12/23 PDF <<